Công ty TNHH Tân Thuận

Tòa nhà Hành Chính, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 84-28-37701777 

Fax: 84-28-37701999

Web: www.tanthuan.com.vn

Email: ttzmarketing@gmail.com