Tại Khu Chế Xuất

Tổng diện tích

196 ha

Mô tả

Đất tại Khu chế xuất phù hợp với các doanh nghiệp chế xuất. Theo đó các doanh nghiệp chế xuất được hưởng các ưu đãi sau:

  • VAT 0%.
  • Miễn thuế nhập khẩu máy móc, trang thiết bị và nguyên vật liệu.
  • Miễn thuế xuất khẩu
  • No remittance tax for profits repatriated

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN

Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
84-28-37701777 
84-28-37701999
ttzmarketing@gmail.com

Đại diện liên hệ:

  • Ông Alpha Chen (Tiếng Trung, Nhật, Anh)
  • Cô La Thúy Nhàn (Tiếng Việt, Trung)
  • Ông Charles Chin (Tiếng Trung, Nhật, Anh)