Tại Khu Thương Mại

Tổng diện tích

11,01 ha

Chi tiết

Khu Thương Mại Nam được thiết kế để phục vụ các hoạt động thương mại. Một số sản phẩm tại Khu Thương Mại bao gồm văn phòng, phòng trưng bày sản phẩm, trung tâm phân phối hàng hóa và trung tâm bảo hành. Một số doanh nghiệp đang hoạt động tại khu bao gồm Mercedes Benz, Citimart, UMA, Q Industries, v.v...

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN

Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
84-28-37701777 
84-28-37701999
ttzmarketing@gmail.com

Đại diện liên hệ:

  • Ông Alpha Chen (Tiếng Trung, Nhật, Anh)
  • Cô La Thúy Nhàn (Tiếng Việt, Trung)
  • Ông Charles Chin (Tiếng Trung, Nhật, Anh)