Nền kinh tế phát triển nhanh

Kể từ khi chính sách Mở Cửa được áp dụng vào năm 1986, chính phủ Việt Nam không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư như thông thoáng chính sách pháp lý và tham gia vào các Hiệp định Tự do thương mại toàn cầu.

Sau hơn 30 năm cố gắng không ngừng nghỉ, nền Kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới, điển hình như:

 1. Việt Nam đã ký kết các hiệp định tự do thương mại :
  • TPP
  • ASEAN
  • Việt Nam - ASEAN
  • Việt Nam - Nhật Bản
  • Việt Nam - Chile
  • Việt Nam – Hàn Quốc
  • Việt Nam - EAEU
  • Việt Nam - EU
  • ASEAN - Nhật Bản
  • ASEAN - Triều Tiên
  • ASEAN - Australia/New Zealand
  • ASEAN - Ấn Độ
  • ASEAN – Trung Quốc
 2. Các hiệp định đang trong quá trình đàm phán :
  • RCEP (ASEAN+6)
  • ASEAN - Hongkong
  • Việt Nam  – EU
  • Việt Nam  – EFTA
  • Việt Nam  – Israel